Lotus - Marie Javorkova - dílo oficiálně zapsáno do Národního registru. Národní registrační číslo 000-2964-0144-01

Lotus - Marie Javorkova - dílo oficiálně zapsáno do Národního registru. Národní registrační číslo 000-2964-0144-01


Lotus - Marie Javorkova :
dílo oficiálně zapsáno do Národního registru australského umění a umělců s Národním registračním číslem 000-2964-0144-01.